Źródła dostaw wody

Ujęcia te położone poza centrum miasta, na terenach zielonych Dąbrowy Górniczej to źródła wody głębinowej, pochodzącejpokładów triasowych. Woda podziemna czerpana jest ze studni na głębokości od 55 do ponad 150 metrów. Aby zapobiec zanieczyszczeniu ujęć wody, wokół każdego źródła i ujęcia wyznaczone zostały strefy ochronne. Obejmują one obszarpromieniu około 1,5 km wokół studni, skąd czerpana jest woda. Strefy objęte ochroną odpowiednio oznakowane tablicami informacyjnymi o ochronie wód podziemnych.
 

Ujęcie wody w Ujejscu

Ujejsce położone jest w północnozachodniej części Wyżyny ŚląskoKrakowskiej. Znajduje się na peryferiach oddziaływań kopalń. W tym rejonie zachował się naturalny przepływ wód podziemnych. Występuje tu jeden poziom wodonośny z okresu triasowego. Obecnie wodę ujmuje się z 4 studni z głębokości około 50 m pod poziomem terenu. Maksymalne zdolności produkcyjne wynoszą około 460 m3 wody/godzinę. Woda ma bardzo dobre parametry jakościowe. Jest bogata w związki mineralne i bezpieczna pod względem bakteriologicznym. Woda z tego ujęcia nie wymaga uzdatniania i prosto ze studni kierowana jest do dwóch zbiorników retencyjnych, a następnie do miejskiej sieci wodociągowej.

Ujęcie wody w Trzebiesławicach

W ujęciu wody w Trzebiesławicach znajdują się 2 studnie, które zlokalizowana jest  w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych OlkuszZawiercie. Teren ten bogaty jest w pokłady wodonośne. Woda charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi, kształtowanymi przez czynniki naturalne. Zdolności produkcyjne to 19 m3 wody/godzinę. Wykorzystując warunki dopływu wody oraz zmianę kierunków zasilania w wodę, w 2006 - 2007 r. wykonano odwiert nowej studni

Ujęcie wody w Ząbkowicach

W ujęciu wodyZąbkowicach znajduje się 1 studnia, oznaczona symbolem P – 1. Studnię odwiercono w 2007 roku o głębokości 85 m pod poziomem terenu. Woda podziemna z ujęcia wykorzystywana jest dla zapewnienia dostawy wody pod odpowiednim ciśnieniem dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej następujących dzielnic: Ząbkowice, Tucznawa, Bugaj i Sikorka

 

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia