Wizja firmy

Silna kapitałowo firma, bliska środowisku,
rozwijająca się w tempie zapewniającym spełnianie zmiennych oczekiwań rynku.

Lider wśród firm wodno–kanalizacyjnych osiągający porównywalne rezultaty
do wiodących firm europejskich tego segmentu usług.

PWiK Dąbrowa Górnicza

Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2017 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia