W placówkach bankowych

Fakturę można opłacić w każdym banku. Opłata za przelew według stawek obowiązujących w danym banku.

powrót

PWiK Dąbrowa Górnicza

Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2017 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia