Uzgodnienia branżowe

W celu uzyskania uzgodnień branżowych lub uzgodnienia lokalizacji pierwszym krokiem który należy wykonać jest wypełnienie przez Inwestora „Wniosku o wydanie uzgodnień branżowych terenu / uzgodnienia lokalizacji”. Powyższy wniosek można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać poniżej.

Składając wniosek należy do niego dołączyć:

  • dwa egzemplarze mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją działki/obiektu. Mapę zasadniczą należy nabyć w Urzędzie Miasta – w Wydziale Geodezji i Kartografii.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem można złożyć osobiście w siedzibie firmy, lub przesłać korespondencyjnie. Po 14 dniach od daty złożenia wniosku, o wykonanie uzgodnień branżowych terenu / uzgodnienia lokalizacji odpowiedź zostanie przesłana korespondencyjnie lub można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

 

Kontakt:

Dział Rozwoju Technicznego
tel. 32 639 51 14, 32 639 51 39
e-mail: techniczny@dabrowskie-wodociagi.pl

 

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia