Usuwanie awarii

Na zlecenie usuwamy awarie na przyłączach wodociągowych należących do Usługobiorcy, w tym:

- rejestracja przepływu i ciśnienia wody (urządzenia typu CDL)
- awarii na sieci wodociągowej lub przyłączu o długości powyżej 3000 mb
- awarii wodociągowej - podziemnej 
- pomiar ciśnienia na przyłączu wodociągowym z rejestracją danych w formie wykresu
- inspekcja kamerą telewizyjną rurociągów wodociągowych o średnicy 80 - 300 mm oraz studni głębinowych do głębokości 100 m liczących od powierzchni terenu
- zasuwy podłączeniowej 
- lokalizacja podziemnego uzbrojenia (rury stalowe / żeliwne wodociągowe, gazowe, CO, kable pod napięciem. 

 

Kontakt: 

Dział Eksploatacji Wodociągów
tel. 32 639 51 06

 

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia