Usługi laboratoryjne

Laboratorium istnieje od 1976 roku i świadczy usługi w zakresie:

  • wykonywania analiz fizyko-chemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych
  • wykonywania analiz mikrobiologicznych wody
  • organizowania i prowadzenia badań biegłości w zakresie analiz fizykochemicznych ścieków

Naszym celem nadrzędnym jest dostarczanie Klientom rzetelnych i wiarygodnych wyników analiz i czynienie tego w taki sposób, aby za każdym razem osiągnąć zadowolenie Klientów, które traktujemy jako bezkompromisowy miernik jakości naszych usług.

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia