Umowy o współpracy ze szkołami, uczelniami

Współpracujemy ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi. Wspólnie realizujemy projekty, które mają na celu poszerzanie wiedzy i doświadczenia młodych ludzi. Umożliwiamy im zapoznanie się z procesem zarządzania gospodarką wodno – ściekową.

 • Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej
  Umowę o współpracy zawarto w 1997 roku. Dzięki niej uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych oraz zajęć warsztatowych w Spółce. Uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych w obiektach firmy. Instytucje współpracują również przy opracowywaniu tematów prac dyplomowych. Nasza firma udostępnia materiały i pomoce dydaktyczne.
  Prowadzona jest wspólna polityka informacyjna i promocyjna. Obejmuje ona organizację konferencji, seminariów i sympozjów w dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej i ochrony środowiska.
 • Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej
  Porozumienie podpisano w 2003 roku. Jego celem jest podejmowanie wspólnych działań dla poszerzania wiedzy i zainteresowań młodzieży. Przewidziano organizację praktyk, dodatkowych zajęć, warsztatów tematycznych oraz wycieczek dydaktycznych w zakresie ochrony środowiska i zarządzania gospodarką wodno – ściekową.
  Współpraca organizacji to również przygotowanie oraz propagowanie działań proekologicznych poprzez organizację konkursów tematycznych.
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Współpracę z Wydziałem Ochrony Środowiska i Energetyki – Instytutem Inżynierii Wody i Ścieków nawiązano w 1997 r. Opiera się ona na wspólnym rozwiązywaniu problemów technicznych i technologicznych z zakresu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych.
  Wspólnie realizujemy projekty badawcze i wdrożeniowe w dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej. Studenci Politechniki Śląskiej odbywają praktyki w naszej firmie, przeprowadzają badania i zbierają materiały do prac dyplomowych. Wspieramy udział młodych ludzi w warsztatach szkoleniowych. Gościmy wykładowców Uczelni na sympozjach i konferencjach organizowanych przez naszą firmę.
PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia