Termomodernizacja budynku administracyjnego w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej realizują przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zwanym dalej WFOŚiGW w Katowicach).

Wartość projektu wynosi: 1 327 920,29 PLN
Środki WFOŚiGW w Katowicach: 548 629,00 PLN

Zadanie zostanie kompleksowo zrealizowane w 2016 r. Dzięki realizacji zadania zmniejszy się zapotrzebowanie budynku na energię cieplną, zmniejszą się straty przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz okna i drzwi oraz nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia