Światowy Dzień Wody 2018 - Przyroda dla wody

Tegoroczny temat - „Przyroda dla wody” - dotyczy możliwości wykorzystania rozwiązań dostępnych w przyrodzie w celu sprostania wyzwaniom związanym z wodą w XXI wieku.

Szkody w środowisku, wraz ze zmianami klimatycznymi, prowadzą do kryzysów wodnych, które obserwujemy na całym świecie. Wszystkie powodzie i susze, a także zanieczyszczenie wód są potęgowane przez degradację roślinności, gleb, rzek oraz jezior.
Zaniedbując nasze ekosystemy, utrudniamy wszystkim dostęp do wody, która jest tak potrzebna dla przetrwania i rozwoju nas wszystkich.

Rozwiązania zaczerpnięte ze świata przyrody mogą stać się remedium na wiele naszych problemów związanych z wodą. Tak wiele trzeba jeszcze zrobić z „zieloną” infrastrukturą, a tam, gdzie to tylko możliwe, należy zharmonizować ją z infrastrukturą „szarą”. Sadzenie nowych lasów, ponowne połączenie rzek z równinami zalewowymi i odtworzenie terenów podmokłych przywróci równowagę w obiegu wody i przyniesie korzyści zarówno dla zdrowia ludzi, jak i ich źródeł utrzymania.
 

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia