Światowy Dzień Wody 2012

World Water Day 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r.

Tegoroczne obchody pod hasłem „Bezpieczeństwo Wody i Żywności" mają na celu zwrócenie uwagi opinii międzynarodowej na ścisłą zależność między wodą a bezpieczeństwem żywności, gdyż głównie od jej jakości zależą plony uprawianych roślin oraz stan zwierząt hodowlanych.

Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest słodka woda oraz zapewnienie zrównoważonego zarządzania jej zasobami.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej przyłącz się do obchodów Światowego Dnia Wody organizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej w dniach od 22 – 24 marca 2012 r.

Zobacz Prezentacje

Wszystko to, co jesz Spot - Światowy Dzień Wody
Wszystko to, co jesz World Water Day
Ponowne wykorzystanie wody Woda w produkcji żywności
World Water Day Wszystko to, co jesz

Weź udział w obchodach Światowego Dnia Wody w Dąbrowie Górniczej

A Ty? Czy wiesz ile wody potrzeba, aby wyprodukować Twój posiłek?

W procesie produkcji żywności woda jest zużywana przez rośliny rosnące na polach. Ilość potrzebnej wody jest różna w zależności od rodzaju roślin, miejsca, lokalnej wydajności oraz sposobu, w jakim dostarczana jest woda - w formie deszczu lub poprzez system nawadniania.

Po zbiorze i wykorzystaniu plonów do produkcji żywności woda w produkcie zmienia status z „rzeczywistej” w „wirtualną”.

World Water Day

Materiały informacyjne opracowane na podstawie Organizacji Narodów Zjednoczonych FAOWATER oraz UNWATER z okazji Światowego Dnia Wody.

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia