Sieć wodociągowa

99,98% mieszkańców Dąbrowy Górniczej jest zaopatrywana w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Spółka eksploatuje 527 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, dostarczając rocznie ponad 5 mln m3 wody.

Systematyczna wymiana wodociągów, sprawne usuwanie awarii oraz diagnostyka i lokalizacja podziemnych wycieków wody pozwoliły na znaczne ograniczenie strat wody.

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia