Remont elementów uzbrojenia

Na zlecenie wykonujemy prace związane z remontem (wymianą) odcinków przewodów kanalizacyjnych oraz elementów uzbrojenia ziemnego, w tym:

  • remont studni kanalizacyjnych (tj. doszczelniania zaprawą cementowa kręgów, wymiana lub doszczelnianie uszkodzonych kinet, wymiana/montaż stopni złazowych, wymiana pękniętych włazów żeliwnych, itp.)
  • remont studni metodą Hobas (tj. instalacja elementów żywicznychpłaszcze, kinety, spoczniki w istniejących studniach kanalizacyjnych)
  • remont wpustów ulicznych (tj. remont istniejących zniszczonych osadników, wymiana uszkodzonych krat, itp.)
Remont uzbrojenia

Cena uzależniona jest od zakresu zlecenia. Po wizji w terenie naszego pracownika określony zostaje koszt wykonania usługiprzedstawiony w formie kosztorysu lub kalkulacji dla drobnych remontów.

Formularz zlecenia

 

Kontakt: 

Dział Eksploatacji Kanalizacji
tel. 32 639 51 54
 

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia