Praktyki i staże

Przyjmujemy młodzież ze szkół średnich oraz studentów na praktyki zawodowe i studenckie. Z nami poznasz funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, zarządzanie gospodarką wodną miasta i politykę ochrony środowiska.

Dlaczego warto?

 • zdobywasz nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe
 • sprawdzisz swoje możliwości i potwierdzisz zainteresowania
 • piszesz pracę dyplomową i chcesz zebrać materiały
 • uczestniczysz w projektach realizowanych przez firmę
 • poznajesz firmę i branżę wodociągowo - kanalizacyjną
 • masz przydzielonego opiekuna (wiedza, doświadczenie, pomoc)

Z wnioskiem o przyjęcie na praktykę może zgłosić się każdy uczeń czy student. Praktyka zazwyczaj obejmuje jeden miesiąc, ale czas jej trwania jest ustalany indywidualnie.

W ramach staży absolwenckich lub umów o przygotowaniu zawodowym młodzież kierowana jest do Spółki przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej.

Program praktyk i staży obejmuje m.in. :

 • zadania z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym
 • zarządzanie procesami inwestycyjnymi
 • procedury zawierania umów i obsługi klienta
 • opracowywanie analizy ekonomicznej
 • standardy ekologiczne w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym
 • wykorzystanie specjalistycznego sprzętu pomiarowego i badawczego

Jak do nas trafić?

Podanie o przyjęcie na praktykę zawierające: dane teleadresowe osoby, nazwę szkoły/uczelni, kierunek, profil, proponowane zagadnienia praktyki, termin wraz ze skierowaniem ze szkoły/uczelni należy przesłać korespondencyjnie lub złożyć osobiście w Spółce. W terminie do 14 dni otrzymuje się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dotyczące organizacji praktyki.

Kontakt
Dział Zarządzania Personelem
tel. 32 63 95 121
tel./fax. 32 262 22 10

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia