Prace eksploatacyjne na sieci wodociągowej

Na zlecenie wykonujemy prace eksploatacyjne na sieci wodociągowej, w tym:

 • pomiar ciśnienia rejestratorem CDL w komorze wodociągowej lub na przyłączu
 • pomiar ciśnienia chwilowy na hydrancie manometrem
 • zamknięcie zasuwy podłączeniowejwyłączenie dostawy wody, jeśli przyłącze jest własnością odbiorcy wody.
 • otwarcie zasuwy podłączeniowejwłączenie dostawy wody, jeśli przyłącze jest własności odbiorcy wody.
 • likwidacja przyłączazaślepienie na zasuwie + koszt renowacji nawierzchni w przypadku prac w pasie jezdni.
 • przyłączenie do sieci wodociągowej po całkowitym odcięciuodślepienie zasuwy
 • włączenie / wyłączenie sieci rozdzielczej
 • wyłączenie / włączenie sieci magistralnej
 • nadzór nad budową siecinadzór branżowy
 • kontrola armatury po wybudowaniu sieci wodociągowej, przed i po wykonaniu prac ziemnych
 • badanie przepustowości hydrantu

Kontakt: 

Dział Eksploatacji Wodociągów
tel. 32 639 51 06
 

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia