Polecenie Zapłaty

Zapraszamy do korzystania z nowej usługi Polecenie Zapłaty to nowoczesny i wygodny sposób płatności za rachunki, dzięki któremu nie trzeba poświęcać czasu na wizytę w banku czy na poczcie, ani pamiętać o terminach wykonania przelewu internetowego. Należność jest przekazywana automatycznie z rachunku bankowego Klienta w określonym terminie. Nie dotyczy Klientów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK).
 
Jak działa Polecenie Zapłaty? 
Aktywacja usługi jest jednorazowa i polega na złożeniu zgody na obciążanie rachunku bankowego Klienta przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Klienci którzy posiadają rachunek bankowy w ING Banku Śląskim mogą wyrazić zgodę drogą elektroniczną. Od tego momentu, na podstawie wystawionej zgody, nasza firma sama inicjuje opłacanie każdej kolejnej płatności. 
 
Dbamy o bezpieczeństwo
Regulując należności poprzez Polecenie Zapłaty Klient nie musi obawiać się utraty kontroli nad swoimi wydatkami. Przed realizacją transakcji PWiK Sp. z o.o. dostarczy fakturę z podaniem kwoty oraz daty obciążenia. W przypadku niesłusznego obciążenia rachunku Klient może złożyć dyspozycję  zwrotu środków, a bank natychmiastowo zwróci pełną kwotę transakcji. 
 
Rachunki na czas
Jeśli w dniu realizacji transakcji Klient nie będzie miał na rachunku wystarczającej kwoty do uregulowania całości transakcji niezwłocznie prześlemy na adres korespondencyjny w formie pisemnej informację o niezrealizowaniu płatności.
Wszystkie przelewy dokonywane tą drogą realizowane są poprzez ogólnopolski elektroniczny system rozliczeń międzybankowych, co wyklucza opóźnienia i błędy, jakie mogą wystąpić przy ręcznym wypełnianiu formularzy przelewu.
 
Ile kosztuje Polecenie Zapłaty?
Polecenie Zapłaty jest usługą dostępną w banku Klienta. Znaczna część banków nie pobiera opłaty za Polecenie Zapłaty lub opłata ta jest niższa od innych sposobów płacenia za rachunki. Ze względu na zróżnicowaną ofertę banków, sugerujemy sprawdzenie ceny usługi w banku Klienta. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej nie pobiera żadnych opłat od Klienta, który zdecyduje się na uruchomienie Polecenia Zapłaty. 
 
Jak zamówić usługę Polecenie Zapłaty?: 
 
Krok 1 
Wypełnij deklarację „Zgodna na obciążanie rachunku” w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich zostaje w PWiK Sp. z o. o., natomiast drugi przesyłany jest przez naszą firmę do banku. Deklaracja jest również dostępna w Biurze Obsługi Klienta. 
 
Krok 2 
Podpisz dwa egzemplarze deklaracji. Podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym przez Klienta w banku. 
 
Krok 3 
Wypełnione i podpisane egzemplarze deklaracji należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej. Usługa będzie aktywna w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia deklaracji. 
 
 
Dział Obsługi Klienta i Sprzedaży

Tel. 32 63 95 102, 63 95 113, 63 95 116

 
PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia