Legalizacja wodomierzy

Wodomierz główny z ważnym dowodem legalizacyjnym jest instalowany na koszt Spółki.

Wodomierze główne na przyłączach wodociągowych są własnością Spółki, która prowadzi szczegółową ich ewidencję.

Dla wodomierzy zalegalizowanych w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 30 kwietnia 2004 r.(według Zarządzenia Nr 50 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15 listopada 1999 r.) okresy ważności cechy legalizacji dla wodomierzy wirnikowych wynoszą:

  • 61 miesięcy – dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lub równym 10 m3/h
  • 49 miesięcy – dla wodomierzy do wody ciepłej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lub równym 10 m3/h
  • 49 miesięcy – dla wodomierzy do wody zimnej, ciepłej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości większym od 10 m3/h

W przypadku zalegalizowanych w okresie po 1 maja 2004 r. (według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - Dz. U. Nr 77, poz. 730) okres ważności dowodu legalizacji wydany w latach – liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji i wynosi 5 lat.

 

Kontakt: 
Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 639 51 13, 32 639 51 02
e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl

 

powrót

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia