Kontakt

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Pokaż Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. na większej mapie.

Pogotowie WodnoKanalizacyjne
994całodobowy numer bezpłatny

czynne całą dobę tel. (32) 262 47 74 

 

Dane podstawowe
NIP 629-001-20-31
Identyfikator 273306457
KRS Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w KatowicachWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000091936
Wysokość kapitału zakładowego 97 419 600,00
Konto bankowe 42 1050 1142 1000 0008 0033 3841 ING Bank Śląski Oddz. Dąbrowa
 
Telefony
Centrala (32) 63 95 100
tel./fax. (32) 262 22 10
e-mail sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl
Sekretariat Zarządu (32) 63 95 180
Sekretariat Dyrekcji (32) 63 95 187
 
Biuro Obsługi Klienta
Stanowisko Nr 1
Rozliczenia
(32) 63 95 102
Stanowisko Nr 2
Umowy - Wodomierze
(32) 63 95 113
Stanowisko Nr 3
Uzgodnienia techniczne
(32) 63 95 114
Stanowisko Nr 4
Wpłaty i windykacja
(32) 63 95 142
 
Biuro Obsługi Klienta czynne:
Poniedziałek, 7.00 - 17.00
Wtorek - Piątek 7.00 - 15.00
 
Działy zlokalizowane przy ul. Powstańców 13
Teren Oczyszczalni „Centrum” w Budynku Obsługi Technicznej
Laboratorium 32 63 95 120
Centrum Dyspozytorskie 32 63 95 110
Dział Gospodarki Ściekowej 32 63 95 144
Dział Wsparcia Technicznego 32 63 95 146
Za portiernią
Dział Wsparcia Technicznego – Transport 32 63 95 179
Dział Eksploatacji 32 63 95 106
Dział Administracji i Zaopatrzenia – Magazyn 32 63 95 174
W kontenerze
Dział Inwestycji i Wykonawstwa 32 63 95 109
 
Działy zlokalizowane przy ul. Cieplaka 19
Sekretariat Zarządu 32 63 95 180
Sekretariat Dyrekcji 32 63 95 187
Biuro Spółki 32 63 95 181
Radca Prawny 32 63 95 178
Dział Zarządzania Personelem i Organizacji 32 63 95 121
Dział Rozwoju Technicznego 32 63 95 128
Dział Finansowo-Księgowy 32 63 95 111
Dział Ekonomiczny 32 63 95 131
Dział Kontroli Wewnętrznej –Specjalista ds. BHP i OC 32 63 95 134
Dział Kontroli Wewnętrznej – Specjalista ds. Audytu 32 63 95 191
PWiK Dąbrowa Górnicza

Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2016 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia