Inwestycje

W celu utrzymania wysokiej jakości dostarczanej wody w tym roku rozpocznie się modernizacja ujęcia głębinowego w Ujejscu. Zlokalizowana tam studnia znajduje się na głębokości 70 metrów pod ziemią, skąd pobierana jest woda z ujęć triasowych z obszaru jurajskiego. To woda bogata w składniki mineralne, których zawartość w litrze jest wyższa od wielu wód butelkowanych dostępnych w sklepach. 

W 2016 roku wymieniane będą też fragmenty sieci wodociągowej. Spółka rozpoczęła kilkuetapową wymianę sieci na ul. Marianki. Ponadto Dąbrowskie Wodociągi modernizują własnymi siłami 200-metrowy odcinek wodociągu w ul. Zagórcze. Planowana jest również wymiana awaryjnych odcinków wodociągów w miejscach prowadzenia prac przez Dział Inwestycji Urzędu Miasta (m.in. os. Manhatan). Dla usprawnienia rozprowadzania wody na terenie miasta oraz wyrównania ciśnień w sieci zmodernizowany zostanie 2 km wodociąg przerzutowy w rejonie Pogorii od ul. Gwardii Ludowej do rejonu ul. Konstytucji. 

Prace na sieci kanalizacyjnej w roku 2016 ograniczą się do lokalnych wymian najbardziej zagrożonych odcinków kanalizacji sanitarnej o długości 100-200m w ulicach Wojska Polskiego, Augustynika, Korzeniec oraz w rejonie Długiej/Buczka

Kolejni mieszkańcy przyłączeni do sieci

W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, Urząd Miejski przy współpracy Dąbrowskich Wodociągów rozwijają infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną na terenie miasta. W tym roku kilkadziesiąt budynków zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej w ramach programu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚ). To kontynuacja programu, dzięki któremu w 2015 roku zakończono budowę 180 podłączeń. 

Wsparcie dla inwestorów w strefie ekonomicznej

Dąbrowskie Wodociągi, by zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną miasta będą kontynuowały budowę układu obiektów i sieci wodociągowej zasilającej Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w Tucznawie. - W sierpniu 2015 roku zakończono budowę wodociągu fi 315 na długości 1760 metrów do zakładu NGK Ceramics Polska. Prace prowadzone były w trudnym geologicznie terenie i wymagały niejednokrotnie kucia w litej skale. W roku 2016 czekają nas na tym terenie prace związane z budową pompowni oraz zbiornika wody, stanowiące kolejny etap układu zasilania strefy.

Aby zagwarantować kompleksowe zasilanie w wodę, dla planującego dalszą rozbudowę zakładu, konieczna jest budowa drugostronnego zasilania. W roku 2016, w celu podania wody o wymaganym dla technologii zakładu oraz dla celów przeciwpożarowych ciśnieniu wybudowana zostanie pompownia wody wraz ze zbiornikiem o pojemności 220m3. Dalszym etapem będzie poprowadzenie, od skrzyżowania ul. Gołonowskiej z ul. Ząbkowicką w rejon Strefy, drugiej nitki żeliwnego wodociągu Ø250mm oraz budowa drugiej pompowni. Wszystkie obiekty będą zautomatyzowane i sterowane z centralnej dyspozytorni Dąbrowskich Wodociągów.  

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia