Granica eksploatacji - granicą odpowiedzialności

Miejscem dostarczania wody i miejscem odbioru ścieków (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) oraz miejscem kontroli wykonywania obowiązków przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest granica eksploatacji przez Spółkę sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych. Granica eksploatacji na przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych określona jest w zawartej umowie.

Jakość i ciśnienie wody, niezawodne dostawy wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków zależą nie tylko od sprawności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez Spółkę, ale również od sprawnego działania instalacji i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych posiadanych przez Klienta – odbiorcę usług.

Kontakt:
Dział Rozwoju Technicznego
tel. 32 639 51 14, 639 51 30
e-mail: techniczny@dabrowskie-wodociagi.pl

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia