Formy płatności

Wychodząc naprzeciw naszym Klientom, wprowadziliśmy nowe formy płatności za  dostawę wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

W terminie dwóch tygodni od odczytu wodomierza otrzymują Państwo fakturę za dostawę wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Do faktury dołączony zostanie wypełniony druk przelewu, na podstawie którego należy dokonać płatności w terminie wskazanym na fakturze.

Różne formy płatności:

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia