Ekspertyza wodomierza

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca wody może złożyć pisemny wniosek - zlecenie dokonania sprawdzenia (ekspertyzy) wodomierza.

Wodomierz w uzgodnionym terminie jest demontowany przez naszego pracownika oraz wymieniany na inny, następnie przekazany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy Okręgowego Urzędu Miar.

Pracownik Urzędu Miar dokonuje oględzin zewnętrznych, sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności i stanu cech legalizacyjnych i cech zabezpieczających, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Następnie pracownik Urzędu Miar wydaje "Świadectwo ekspertyzy", w którym podaje wynik.

Gdy w „Świadectwie ekspertyzy” zostanie stwierdzone, że wodomierz może być nadal stosowany, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca (Wnioskujący).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

 

Kontakt: 
Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
tel. 32 639 51 13, 32 639 51 02
e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl

powrót

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia