Edukacja ekologiczna

O ekologii dużo mówi się w kontekście spektakularnych akcji mających miejsce gdzieś na drugim zakątku świata. Częstokroć słysząc wzniosłe hasła nie do końca potrafimy uzmysłowić sobie jak to zrobić i przenieść szczytne idee na codzienną praktykę. Tymczasem ważne sprawy dzieją się tuż obok nas i warto zdawać sobie z tego sprawę. Niejednokrotnie okazuje się to łatwiejsze i przystępniejsze niż sądziliśmy. Od lat staramy się o tym przekonywać.

Mając na uwadze misję spółki, w ciągu minionych lat daliśmy się poznać jako aktywny promotor racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej, inicjując i obejmując swoim patronatem oraz wspierając finansowo i rzeczowo wiele rozmaitych przedsięwzięć o charakterze proekologicznym.

Poprzez te działania przedsiębiorstwo daje świadectwo prowadzenia biznesu opartego na wartościach poszanowania jednostki, zaangażowania społecznego, ofiarności, bezinteresowności i życzliwości.

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia