Ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej

Na zlecenie wykonujemy prace związane z ciśnieniowym czyszczeniem sieci kanalizacyjnej, w tym:
 

Samochód MORO wielofunkcyjny z systemem recyklingu do ciśnieniowego czyszczenia kanałów i wpustów ulicznych.

Zalety:

 • wydatek wody powyżej 400 l/min.,
 • ciśnienie robocze powyżej 200 bar,
 • wąż ciśnieniowy o długości minimum 120 m,
 • wąż ciśnieniowy dodatkowy długości minimum 20 m, z pistoletem ciśnieniowym do płukania studni i wpustów ulicznych,
 • wydajność pompy próżniowej powyżej 2000 m3/h,
 • pojemność całkowita zbiornika powyżej 10 000 dm3,
 • system recyklingu umożliwiający czyszczenie kanalizacji w systemie ciągłym,
 • możliwość ssania z głębokości do 15 m (przy zastosowaniu inżektora),
 • pojazd wyposażony w komplet głowic do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic 150 – 1600 mm, oraz do wycinania korzeni w zakresie średnic 150 – 500 mm.
   

Urządzenie PYTON do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji zabudowane na przyczepie jednoosiowej typu Świdnik 2373

Szybkie, mobilne urządzenie do usuwania zatorów na sieci kanalizacyjnej. Ze względu na małe gabaryty umożliwia bezproblemową pracę w ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. Doskonale sprawdza się przy udrażnianiu wpustów ulicznych oraz rurociągów kanalizacyjnych do średnicy 250 mm. Brak możliwości odessania zanieczyszczeń z kanału lub studzienki rewizyjnej.

 Kontakt: 

Dział Eksploatacji Kanalizacji
tel. 32 639 51 54

 

 

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia