Cena wody i ścieków

Opłaty za 1m3 wody wynoszą:

Taryfowa grupa odbiorców usług od 1 do 28 woda
cena netto cena brutto
Woda 6,86 zł 7,41 zł

Gmina Dąbrowa Górnicza Uchwałą Nr XXVIII/589/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 maja 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która wynosi 0,86 zł do 1 m3 wody dla odbiorców usług zakwalifikowanych do taryfowych grup oznaczonych w taryfie Spółki Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., której czas obowiązywania został przedłużony na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. symbolami: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, Grupa 4, Grupa 5, Grupa 6, Grupa 7, Grupa 8, Grupa 9, Grupa 10, Grupa 11, Grupa 12, Grupa 13, Grupa 14 przeznaczających wodę na cele gospodarstw domowych. Dopłata obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Opłata abonamentowa dla taryfowej grupy odbiorców usług

Oznaczenie grupy taryfowej

cena netto

cena z VAT

jednostka miary

Grupa 1 5,62 zł 6,07 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 2 8,55 zł 9,23 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 3 11,48 zł 12,40 zł odbiorcę / 3 miesiące
Grupa 4 7,09 zł 7,66 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 5 3,77 zł 4,07 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 6 6,94 zł 7,50 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 7 2,69 zł 2,91 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 8 0,84 zł 0,91 zł odbiorcę / 1 miesiące
Grupa 9 8,31 zł 8,97 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 10 11,24 zł 12,14 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 11 22,96 zł 24,80 zł odbiorcę / 6 miesięcy
Grupa 12 5,39 zł 5,82 zł odbiorcę / 1 miesiące
Grupa 13 8,32 zł 8,99 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 14 8,02 zł 8,66 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 15 5,62 zł 6,07 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 16 8,55 zł 9,23 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 17 4,16 zł 4,49 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 18 7,09 zł 7,66 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 19 3,77 zł 4,07 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 20 6,94 zł 7,50 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 21 2,69 zł 2,91 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 22 8,31 zł 8,97 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 23 8,31 zł 8,97 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 24 11,24 zł 12,14 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 25 5,39 zł 5,82 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 26 8,32 zł 8,99 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 27 4,61 zł 4,98 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 28 8,02 zł 8,66 zł odbiorcę / 2 miesiące

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:

70,60 zł/netto za przyłączenie       76,25 zł/brutto za przyłączenie.

 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych została skalkulowana na podstawie rzeczywistych kosztów przeprowadzonych prób, do których przedsiębiorstwo zaliczyło wyłącznie zryczałtowane koszty robocizny oraz dojazdu do nieruchomości przyszłego odbiorcy usług i koszty eksploatacji sprzętu.

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono następujące grupy odbiorców usług: 

 • Grupa 1 Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 2 Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 3 Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 3 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 4 Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 5 Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną
 • Grupa 6 Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną
 • Grupa 7 Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 8 Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną
 • Grupa 9 Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 10 Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 11 Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 6 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 12 Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 13 Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 14 Odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną
 • Grupa 15 Pozostali odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 16 Pozostali odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 17 Pozostali odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 18 Pozostali odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 19 Pozostali odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną
 • Grupa 20 Pozostali odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną
 • Grupa 21 Pozostali odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 22 Pozostali odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego służącego rozliczeniu ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 23 Pozostali odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 24 Pozostali odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 25 Pozostali odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 26 Pozostali odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 27 Pozostali odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 1 miesiąca podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną
 • Grupa 28 Pozostali odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną

Woda na cele przeciwpożarowe rozliczana jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej a Dąbrowskimi Wodociągami Sp. z o.o.

 

Opłaty za 1m3 odebranych ścieków

Taryfowa grupa odbiorców usług od 1 do 19 ścieki
cena netto cena brutto
Ścieki 9,79 zł 10,57 zł

 

Gmina Dąbrowa Górnicza Uchwałą Nr XXVIII/589/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 maja 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która wynosi 3,19 zł do 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług zakwalifikowanych do taryfowych grup oznaczonych w taryfie Spółki Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., której czas obowiązywania został przedłużony na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. symbolami: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, Grupa 4, Grupa 5, Grupa 6, Grupa 7, Grupa 8, Grupa 17 dostawcy ścieków - gospodarstwa domowe. Dopłata obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków
Opłata abonamentowa dla taryfowej grupy odbiorców usług

Oznaczenie grupy taryfowej

cena netto

cena brutto

jednostka miary

Grupa 1 12,65 zł 13,66 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 2 22,61 zł 24,42 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 3 32,57 zł 35,18 zł odbiorcę / 3 miesiące
Grupa 4 21,15 zł 22,84 zł odbiorcę / 2 miesięce
Grupa 5 10,80 zł 11,66 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 6 21,00 zł 22,68 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 7 2,69 zł 2,91 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 8 0,84 zł 0,91 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 9 12,65 zł 13,66 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 10 22,61 zł 24,42 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 11 11,19 zł 12,09 zł odbiorcę / 1 miesięc
Grupa 12 21,15 zł 22,84 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 13 10,80 zł 11,66 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 14 21,00 zł 22,68 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 15 15,34 zł 16,57 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 16 2,69 zł 2,91 zł odbiorcę / 2 miesiące
Grupa 17 25,30 zł 27,32 zł odbiorcę / 1 miesiąc
Grupa 18 22,08 zł 23,85 zł odbiorcę / 2 miesięce
Grupa 19 15,34 zł 16,57 zł odbiorcę / 1 miesiąc
 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:


144,79 zł/netto za przyłączenie             156,37 zł/brutto za przyłączenie.

 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych została skalkulowana na podstawie rzeczywistych kosztów przeprowadzonych prób, do których przedsiębiorstwo zaliczyło wyłącznie zryczałtowane koszty robocizny oraz dojazdu do nieruchomości przyszłego odbiorcy usług i koszty eksploatacji sprzętu.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

 • Grupa 1 Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami wody, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 2 Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami wody, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 3 Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami wody, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 3 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 4 Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami wody rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 5 Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami wody, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca na podstawie elektronicznie podawanego odczytu i otrzymujący fakturę elektroniczną
 • Grupa 6 Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami wody, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy na podstawie elektronicznie podawanego odczytu i otrzymujący fakturę elektroniczną
 • Grupa 7 Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami wody rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 8 Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami wody rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca na podstawie elektronicznie podawanego odczytu i otrzymujący fakturę elektroniczną
 • Grupa 9 Pozostali odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami wody, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 10 Pozostali odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami wody, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 11 Pozostali odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 12 Pozostali odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 13 Pozostali odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami wody, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca na podstawie elektronicznie podawanego odczytu i otrzymujący fakturę elektroniczną
 • Grupa 14 Pozostali odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami wody, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy na podstawie elektronicznie podawanego odczytu otrzymujący fakturę elektroniczną
 • Grupa 15 Pozostali odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami wody rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego służącego rozliczeniu ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 16 Pozostali odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami wody, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 17 Obiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych, niebędący jednocześnie odbiorcami wody rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego służącego rozliczeniu ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną
 • Grupa 18 Pozostali odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami wody rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego służącego rozliczeniu ścieków w okresie 2 miesięcy na podstawie elektronicznie podawanego odczytu otrzymujący fakturę elektroniczną
 • Grupa 19 Pozostali odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami wody rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego służącego rozliczeniu ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną

Wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

Uchwała Nr XXVIII/588/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Uchwała Nr XXVIII/589/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Kontakt: 
Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
tel. 32 639 51 14, 32 639 51 13, 32 639 51 02
e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl

 

 

PWiK Dąbrowa Górnicza

Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2017 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia