Cena wody i ścieków

Opłaty za 1m3 wody wynoszą:

Taryfowa grupa odbiorców usług woda
cena netto cena z VAT
Grupa taryfowa I – X (woda gospodarstwa domowe) GR I WGD – GR X WGD 6,07 zł 6,56 zł
Grupa taryfowa I-VII (woda pozostali odbiorcy) GR I WP – GR VII WP 6,60 zł 7,13 zł

 

W grupach oznaczonych symbolami: GR I WGD, GR II WGD, GR III WGD, GR IV WGD, GR V WGD, GR VI WGD, GR VII WGD, GR VIII WGD, GR IX WGD, GR X WGD, przeznaczających wodę na cele gospodarstw domowych, uwzględniono dopłatę Urzędu Miejskiego, która wynosi: do 1m3 dostarczanej wody 0,53 zł netto. Dopłata obowiązuje od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Opłata abonamentowa dla taryfowej grupy odbiorców usług – woda gospodarstwa domowe

Oznaczenie grupy taryfowej

cena netto

cena z VAT

jednostka miary

GR I WGD 8,01 zł 8,65 zł odbiorcę / 1 miesiąc
GR II WGD 10,81 zł 11,68 zł odbiorcę / 2 miesiące
GR III WGD 13,61 zł 14,70 zł odbiorcę / 3 miesiące
GR IV WGD 22,01 zł 23,77 zł odbiorcę / 4 miesiące
GR V WGD 4,87 zł 5,26 zł odbiorcę / 1 miesiąc
GR VI WGD 7,67 zł 8,29 zł odbiorcę / 2 miesiące
GR VII WGD 4,45 zł 4,81 zł odbiorcę / 1 miesiąc
GR VIII WGD 7,78 zł 8,40 zł odbiorcę / 2 miesiące
GR IX WGD 5,21 zł 5,63 zł odbiorcę / 1 miesiąc
GR X WGD 1,65 zł 1,79 zł odbiorcę / 1 miesiąc
 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Opłata abonamentowa dla taryfowej grupy odbiorców usług – woda pozostali odbiorcy

Oznaczenie grupy taryfowej

cena netto

cena z VAT

jednostka miary

GR I WP 8,01 zł 8,65 zł odbiorcę / 1 miesiąc
GR III WP 10,81 zł 11,68 zł odbiorcę / 2 miesiące
GR III WP 13,61 zł 14,70 zł odbiorcę / 3 miesiące
GR IV WP 4,87 zł 5,26 zł odbiorcę / 1 miesiąc
GR V WP 7,67 zł 8,29 zł odbiorcę / 2 miesiące
GR VI WP 4,45 zł 4,81 zł odbiorcę / 1 miesiąc
GR VII WP 7,78 zł 8,40zł odbiorcę / 2 miesiące
 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług wynosi: 72,92 zł/ za przyłączenie – z VAT 78,75 zł/za przyłączenie.

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono następujące grupy odbiorców usług:

 

 • przeznaczenie wody na cele gospodarstw domowych, rozumianych jako ludność zamieszkała w budownictwie jedno-
  i wielorodzinnym:

 

 • Grupa taryfowa I woda gospodarstwa domowe (GR I WGD) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w okresie 1 miesiąca.
 • Grupa taryfowa II woda gospodarstwa domowe (GR II WGD) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w okresie 2 miesięcy.
 • Grupa taryfowa III woda gospodarstwa domowe (GR III WGD) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w okresie 3 miesięcy.
 • Grupa taryfowa IV woda gospodarstwa domowe (GR IV WGD) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w okresie 6 miesięcy.
 • Grupa taryfowa V woda gospodarstwa domowe (GR V WGD) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresie 1 miesiąca.
 • Grupa taryfowa VI woda gospodarstwa domowe (GR VI WGD) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresie 2 miesięcy.
 • Grupa taryfowa VII woda gospodarstwa domowe (GR VII WGD) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, podający odczyt drogą elektroniczną
  i otrzymujący fakturę elektroniczną w okresie 1 miesiąca.
 • Grupa taryfowa VIII woda gospodarstwa domowe (GR VIII WGD) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, podający odczyt drogą elektroniczną
  i otrzymujący fakturę elektroniczną w okresie 2 miesięcy.
 • Grupa taryfowa IX woda gospodarstwa domowe (GR IX WGD) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego w okresie 1 miesiąca.
 • Grupa taryfowa X woda gospodarstwa domowe (GR X WGD) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, podający odczyt droga elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną w okresie 1 miesiąca.

 

 • przeznaczenie wody na cele pozostałych odbiorców:

 

 • Grupa taryfowa I woda pozostali odbiorcy (GR I WP) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w okresie 1 miesiąca.
 • Grupa taryfowa II woda pozostali odbiorcy (GR II WP) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w okresie 2 miesięcy.
 • Grupa taryfowa III woda pozostali odbiorcy (GR III WP) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w okresie 3 miesięcy.
 • Grupa taryfowa IV woda pozostali odbiorcy (GR IV WP) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresie 1 miesiąca.
 • Grupa taryfowa V woda pozostali odbiorcy (GR V WP) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresie 2 miesięcy.
 • Grupa taryfowa VI woda pozostali odbiorcy (GR VI WP) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną w okresie 1 miesiąca.
 • Grupa taryfowa VI woda pozostali odbiorcy (GR VI WP) – odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną w okresie 2 miesięcy.

 

Opłaty za 1m3 odebranych ścieków - gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy

Taryfowa grupa odbiorców usług ścieki
cena netto cena z VAT
Grupa taryfowa I – VII (ścieki gospodarstwa domowe) GR I ŚGD – GR VII ŚGD 6,84 zł 7,39 zł
Grupa taryfowa I-VIII (ścieki pozostali odbiorcy) GR I ŚP – GR VIII ŚP 9,31 zł 10,05 zł

 

W grupach oznaczonych symbolami: GR I ŚGD, GR II ŚGD, GR III ŚGD, GR IV ŚGD, GR V ŚGD, GR VI ŚGD, GR VII ŚGD (dostawcy ścieków – gospodarstwa domowe), uwzględniono dopłatę Urzędu Miejskiego, która wynosi: do 1m3 odprowadzonych ścieków 2,47 zł netto. Dopłata obowiązuje od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków
Opłata abonamentowa dla taryfowej grupy odbiorców usług – ścieki gospodarstwa domowe

Oznaczenie grupy taryfowej

cena netto

cena z VAT

jednostka miary

GR I ŚGD 12,40 zł 13,39 zł odbiorcę / 1 miesiąc
GR II ŚGD 24,80 zł 26,78 zł odbiorcę / 2 miesiące
GR III ŚGD 37,20 zł 40,18 zł odbiorcę / 3 miesiące
GR IV ŚGD 74,40 zł 80,35 zł odbiorcę / 6 miesięcy
GR V ŚGD 24,80 zł 26,78 zł odbiorcę / 2 miesiące
GR VI ŚGD 12,40 zł 13,39 zł odbiorcę / 1 miesiąc
GR VII ŚGD 24,80 zł 26,78 zł odbiorcę / 2 miesiące
 
Zbiorowe odprowadzanie ścieków
Opłata abonamentowa dla taryfowej grupy odbiorców usług – ścieki pozostali odbiorcy

Oznaczenie grupy taryfowej

cena netto

cena z VAT

jednostka miary

GR I ŚP 12,40 zł 13,39 zł odbiorcę / 1 miesiąc
GR III ŚP 24,80 zł 26,78 zł odbiorcę / 2 miesiące
GR III ŚP 37,20 zł 40,18 zł odbiorcę / 3 miesiące
GR IV ŚP 12,40 zł 13,39 zł odbiorcę / 1 miesiąc
GR V ŚP 24,80 zł 26,78 zł odbiorcę / 2 miesiące
GR VI ŚP 12,40 zł 13,39 zł odbiorcę / 1 miesiąc
GR VII ŚP 24,80 zł 26,78 zł odbiorcę / 2 miesiące
GR VIII ŚP 17,61 zł 19,02 zł odbiorcę / 1 miesiąc
 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług wynosi:
122,20 zł/ za przyłączenie – z VAT 131,98 zł/za przyłączenie.

 

W zakresie odprowadzania ścieków także wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

 

 • dostawcy ścieków – gospodarstwa domowe, rozumiani jako ludność zamieszkałą w budownictwie jedno-i wielorodzinnym:

 

 • Grupa taryfowa I ścieki gospodarstwa domowe (GR I ŚGD) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
  w okresie 1 miesiąca.
 • Grupa taryfowa II ścieki gospodarstwa domowe (GR II ŚGD) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
  w okresie 2 miesięcy.
 • Grupa taryfowa III ścieki gospodarstwa domowe (GR III ŚGD) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
  w okresie 3 miesięcy.
 • Grupa taryfowa IV ścieki gospodarstwa domowe (GR IV ŚGD) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
  w okresie 6 miesięcy.
 • Grupa taryfowa V ścieki gospodarstwa domowe (GR V ŚGD) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie zużycia wody określonego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w okresie 2 miesięcy.
 • Grupa taryfowa VI ścieki gospodarstwa domowe (GR VI ŚGD) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, podający odczyt droga elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną w okresie 1 miesiąca.
 • Grupa taryfowa VII ścieki gospodarstwa domowe (GR VII ŚGD) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, podający odczyt droga elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną w okresie 2 miesięcy.

 

 • dostawcy ścieków – pozostali odbiorcy

 

 • Grupa taryfowa I ścieki pozostali odbiorcy (GR I ŚP) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
  w okresie 1 miesiąca.
 • Grupa taryfowa II ścieki pozostali odbiorcy (GR II ŚP) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
  w okresie 2 miesięcy.
 • Grupa taryfowa III ścieki pozostali odbiorcy (GR III ŚP) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
  w okresie 3 miesięcy.
 • Grupa taryfowa IV ścieki pozostali odbiorcy (GR IV ŚP) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie zużycia wody określonego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w okresie 1 miesiąca.
 • Grupa taryfowa V ścieki pozostali odbiorcy (GR V ŚP) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie zużycia wody określonego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w okresie 2 miesięcy.
 • Grupa taryfowa VI ścieki pozostali odbiorcy (GR VI ŚP) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, podający odczyt droga elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną w okresie 1 miesiąca.
 • Grupa taryfowa VII ścieki pozostali odbiorcy (GR VII ŚP) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, podający odczyt droga elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną w okresie 2 miesięcy.
 • Grupa taryfowa VIII ścieki pozostali odbiorcy (GR VIII ŚP) – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków, rozliczanego za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonych zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego w okresie 1 miesiąca.

Uchwała Nr VI/140/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza na okres od 01.07.2015r. – 30.06.2016r 

Uchwała Nr XIII/277/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 


Kontakt:
Biuro Obsługi Klienta
Tel. (32) 63 95 102, 63 95 113
Fax. (32) 262 22 10

PWiK Dąbrowa Górnicza

Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2016 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia