Cena wody i ścieków

Cena wody i ścieków

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza od 25 maja 2018 roku na okres 3 lat zatwierdzone Decyzją Nr GL.RET.070.7.5.2018.EK z dnia 24 kwietnia 2018 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Decyzja Nr GL.RET.070.7.5.2018.EK z dnia 24 kwietnia 2018 roku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Gmina Dąbrowa Górnicza Uchwałą Nr XL/813/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 maja 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która wynosi:

  • 1,03 zł brutto do 1 m3 wody dla odbiorców usług zakwalifikowanych do taryfowych grup oznaczonych symbolami: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, Grupa 4, Grupa 5, Grupa 6, Grupa 7, Grupa 8, Grupa 9, Grupa 10, Grupa 11, Grupa 12, Grupa 13, Grupa 14, Grupa 15, Grupa 16 pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
  • 3,84 zł brutto do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług zakwalifikowanych do taryfowych grup oznaczonych symbolami: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, Grupa 4, Grupa 5, Grupa 6, Grupa 7, Grupa 8, Grupa 9, Grupa 10 dostawcy ściekó - gospodarstwa domowe.

Dopłata obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr XL/813/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 maja 2018 rokuw sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Kontakt: 

Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
tel. 32 639 51 14, 32 639 51 13, 32 639 51 02
e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl

 

 

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia