Cena wody i ścieków

Opłaty za 1m3 wody i 1m3 ścieków wynoszą:

  woda ścieki
cena netto cena z VAT cena netto cena z VAT
Grupa 1 6,07 zł 6,56 zł 6,84 zł 7,39 zł
Grupa 2 6,32 zł 6,83 zł 7,34 zł 7,93 zł

Grupa 1 – gospodarstwa domowe, wszelkie formy budownictwa mieszkalnego.
Grupa 2 – podatnicy prowadzący działalność w sferze niematerialnej i na potrzeby służby zdrowia, oświaty, kultury, sportu i rekreacji, kosmetyki i fryzjerstwa oraz odbiorcy prowadzący działalność w sferze handlu, usług, produkcji materialnej.

W Grupie 1 uwzględniono dopłatę Urzędu Miejskiego, która wynosi: do 1m3 dostarczanej wody 0,25 zł netto; do 1m3 odprowadzonych ścieków 0,50 zł netto i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Opłata abonamentowa dla odbiorcy rozliczanego na podstawie zapotrzebowania na wodę:
Gotowość do świadczenia usług

8,01 zł/m-c

z VAT
8,65 zł/m-c
 
Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przeciętnych norm zużycia wody:
Gotowość do świadczenia usług

8,01 zł/m-c

z VAT
8,65 zł/m-c
 
Zbiorowe odprowadzanie ścieków
Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zdolności odbiorczych wyrażonych zapotrzebowaniem na wodę:
Gotowość do świadczenia usług

12,40 zł/m-c

z VAT
13,39 zł/m-c
Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie norm zużycia wody:
Gotowość do świadczenia usług

12,40 zł/m-c

z VAT
13,39 zł/m-c

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług w Grupie 1 i 2 - 85,23 zł/ za przyłączenie – z VAT 92,05 zł/za przyłączenie.

Uchwała Nr III/36/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Uchwała Nr XXXVII/735/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza na okres od dnia 8 lipca 2014 r., do dnia 30 czerwca 2015 r. 

Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza na okres od 01.07.2015r. – 30.06.2016r 

Kontakt:
Biuro Obsługi Klienta
Tel. (32) 63 95 102, 63 95 113
Fax. (32) 262 22 10

PWiK Dąbrowa Górnicza

Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2015 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia