Budowa rurociągów i przyłączy wodociągowych

Na zlecenie wykonujemy usługi w zakresie budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, w tym:

 • włączenia do wodociągu wykonanego z rur PE od Ć 25 mm do Ć 63 mm za pomocą  trójnika POLYRAC z odejściem do Ć 63 mm wrazmontażem  zasuwy
 • włączenia do sieci wodociągowej wykonanej z rur PE za pomocą trójnika  kołnierzowego  zgrzewanego doczołowo o średnicy odejścia od Ć 50 mm do Ć 110 mm wrazmontażem  zasuwy
 • włączenia do sieci wodociągowej wykonanej z rur PE za pomocą trójnikamuf  elektrooporowych redukcyjnych z odejściem od Ć  50 mm do Ć 110 mm wrazmontażem  zasuwy
 • włączenia do sieci wodociągowej wykonanej z rur PCV/PE od Ć 63 mm  do Ć 110 mm za  pomocą nawiertki z nożem tnącym ( samonawiertka) z odejściem od Ć 25 mm do Ć 5/4 wrazmontażem  zasuwy  Ć 40/50 mm
 • włączenia do sieci wodociągowej wykonanej z rur  stal/AC/PE/żeliwo od Ć 25 mm do Ć 50 mm za  pomocą  trójnika  z odejściem do Ć 50 wraz z montażem zasuwy Ć 40/50 mm
 • włączenia do sieci wodociągowej wykonanej z rur  stal/AC/PE/żeliwo od Ć 80 mm do Ć 100 mm za  pomocą  trójnika  kompensacyjnego spawanego  z odejściem od Ć 50 do Ć 110 mm wrazmontażem zasuwy
 • włączenia do sieci wodociągowej wykonanej z rur  stal/AC/PE/żeliwo od Ć 80 mm wzwyż za  pomocą  nawiertki z odejściem od Ć 25mm do Ć 32 mm wraz z montażem  zasuwy
 • wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu 32/40 mm z wykopem
 • wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu 90 mm z wykopem
 • wykonanie wodociągu  rur PE o średnicy przewodu 110 mm  wraz z wykopami
 • obsługa geodezyjna przyłączy
 • inwentaryzacja wodociągowego przyłącza indywidualnego
 • usługa transportowa (dostawy wody)

 

Kontakt:

Dział Eksploatacji Wodociągów
tel. 32 639 51 06
 


 

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia