Biuro Obsługi Klienta

Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest dostawa wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków w sposób przyjazny środowisku.

Biuro Obsługi Klienta umożliwi Państwu:

  • załatwienie formalności związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków,
  • podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków,
  • uregulowanie opłat za wodę i/lub ścieki,
  • przekazanie odczytu wodomierza,
  • zmianę prognozy rozliczeń, jeżeli Klient przewiduje inne zużycie wody, niż w poprzednim okresie rozliczeniowym,
  • przyjęcie zleceń na montaż, wymianę i legalizację wodomierzy,
  • przyjęcie wniosków o wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza dodatkowego dla rozliczania ilości wody zużywanej bezpowrotnie do podlewania ogrodu,
  • uzyskanie informacji o świadczonych przez nas usługach dodatkowych,
  • złożenie reklamacji.
PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia