Badania biegłości

Mamy przyjemność poinformować, że w 2017 roku planowane są dwie rundy Programu Badania Biegłości „WASTER”, w zakresie oznaczania następujących analitów w ściekach: siarczany, zawiesiny, azot amonowy, BZT5, ChZTCr, fosfor ogólny, chlorki oraz azot Kjeldahla.

Program „WASTER” jest zaprojektowany i realizowany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Laboratoria zainteresowane udziałem w Programie są proszone o wypełnienie Formularza Zgłoszenia do Programu i przekazanie go e-mailem na adres: laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl lub faxem na nr 32 262 22 210 w terminach określonych w harmonogramie.

 Harmonogram realizacji poszczególnych etapów rund Programu „WASTER”

Etapy programu Termin realizacji etapu
Runda 01/17 Runda 02/17
Zgłoszenie uczestników do programu do 07.02.2017 do 13.06.2017
Dystrybucja próbek do uczestników (pocztą kurierską) 14.02.2017
do godziny 13.00
20.06.2017
do godziny 13.00
Rozpoczęcie badań 15.02.2017 21.06.2017
Przekazanie wyników przez uczestników na adres mailowy Koordynatora Programu do 22.02.2017 do 28.06.2017
Dostarczenie raportu z badania biegłości do uczestników (pocztą mailową) do 15.03.2017 do 19.07.2017

Koszty uczestnictwa w każdej rundzie Programu „WASTER”

  • do trzech analitów włącznie – 200 zł netto
  • powyżej trzech do ośmiu analitów – 310 zł netto

Do w/w kosztów należy doliczyć koszt transportu próbek (ok. 70 zł netto) oraz podatek VAT w wysokości 23%.

Uwaga: Przy tych samych kosztach udziału, laboratorium może dla wszystkich / wybranych analitów przekazać dwie pary wyników i w ten sposób uzyskać – na podstawie danych zawartych w raporcie – możliwość:
· porównania kompetencji dwóch analityków
· porównania funkcjonowania dwóch metod

 
Szczegóły dotyczące przekazanych par wyników:
dwie pary wyników do porównania kompetencji dwóch analityków:
I para przekazanych wyników: (wynik próbki A i wynik próbki B), obydwa wyniki otrzymane przez analityka Kowalskiego metodą α
II para przekazanych wyników: (wynik próbki A i wynik próbki B), obydwa wyniki otrzymane przez analityka Wiśniewskiego metodą α
Analizy dla pary I i II powinny być wykonane w tym samym dniu, przy pomocy tego samego przyrządu.
 
dwie pary wyników do porównania funkcjonowania dwóch metod:
I para przekazanych wyników: (wynik próbki A i wynik próbki B), obydwa wyniki otrzymane przez analityka Kowalskiego metodą α
II para przekazanych wyników: (wynik próbki A i wynik próbki B), obydwa wyniki otrzymane przez analityka Kowalskiego metodą β
Analizy dla pary I i II powinny być wykonane w tym samym dniu.

Dokumenty i formularze dla Uczestników Programu „WASTER”: 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Koordynatorem Programu, tel. 32 63 95 120, e-mail: laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl

PWiK Dąbrowa Górnicza

Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2017 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia