Awarie

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowo - kanalizacyjnym prosimy o pilne zgłoszenie do:

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
994 – całodobowy numer bezpłatny

Zgłoszenia można również dokonywać poprzez stronę internetową:

Zgłoszenia awarii

Awarie usuwane są bezpłatnie w przypadku:

  • wyniku działalności naszej firmy,
  • własności urządzeń i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych naszej firmy.

Awarie, które wystąpią na instalacjach wewnętrznych, przyłączach wodociągowo - kanalizacyjnych będących własnością Usługobiorcy, należy usunąć we własnym zakresie zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie. Usunięcie awarii na przyłączach wodociągowo - kanalizacyjnych można zlecić Dąbrowskim Wodociągom Sp. z o.o.

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia