Światowy Dzień Wody

World Water Day22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r.

Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Tegoroczne obchody pod hasłem „Woda i energia” mają na celu ułatwianie przygotowywania polityk i ram przekrojowych, łączących ministerstwa i sektory, wyznaczając drogę do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz zrównoważonego zużycia wody w ekologicznej gospodarce. Szczególną uwagę poświęca zidentyfikowaniu najlepszych praktyk, dzięki którym możliwe będzie zrealizowanie idei "ekologicznego przemysłu", opartego na wydajnym wykorzystaniu wody i energii elektrycznej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przyłącz się do obchodów Światowego Dnia Wody organizowanych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. .

Program obchodów Światowego Dnia Wody w Dąbrowie Górniczej

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia